SỨC KHOẺ - TÀI CHÍNH | TÀI CHÍNH Bản in
 
Để thành công trong quản lý tài chính!
Tin đăng ngày: 10/10/2010 - Xem: 8339
 

Để thành công trong quản lý tài chính!

Tác giả:Trần Phương Minh

 

 

Một bản nhạc hay đồng nghĩa với việc các nốt nhạc được sắp xếp hợp lý. Trong đầu tư và kinh doanh cũng như vậy, nếu bạn biết bắp sắp xếp các yếu tố tài chính hợp lý và hiệu quả thì thành công sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tri thức quản lý tài chính là một yếu tố rất quan trọng trong đầu tư và kinh doanh. Nếu bạn không có kiến thức cơ bản về quản lý tài chính thì bạn không thể nào nhận ra được tình hình thực tế của dự án đầu tư, của các kế hoạch kinh doanh cũng như thực trạng hoạt động của doanh nghiệp.

Quản lý tài chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong công tác quản lý doanh nghiệp. Lên kế hoạch sử dụng các nguồn vốn, đảm bảo thực hiện các dự án sản xuất và kinh doanh, theo dõi, đánh giá và điều chỉnh kịp thời kế hoạch tài chính. Quản lý công nợ khách hàng, các đối tác. Thực hiện báo cáo cho các cấp lãnh đạo, vv và vv. Những chức năng như vậy rất cần cho các nhà quản lý trong việc hoạch định nguồn lực tài chính.

Trong các công ty, tập đoàn kinh tế lớn như General Motor, Microsoft, Apple, Vodaphone,... công tác quản lý tài chính được tách rời đối với công tác kế toán thống kê. Tại các hãng này, quản lý tài chính là tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng về tài chính và đưa ra những quyết định về mặt tài chính ngắn hạn cũng như dài hạn của doanh nghiệp.

Chẳng hạn tại Vodaphone, bộ phận quản lý tài chính hàng ngày dựa vào các báo cáo kế toán, báo cáo doanh thu, chi phí, báo cáo nhân sự và tiền lượng,... do các bộ phận kế toán tài chính, kế toán quản trị, thống kê cung cấp, kết hợp với những yếu tố khách quan để tiến hành phân loại, tổng, hợp, phân tích và đánh giá tình hình tài chính của Vodaphone, so sánh kết quả phân loại của kỳ này với kỳ trước của Vodaphone với các với các tập đoàn lớn khác trong lĩnh vực điện thoại di động. Bằng các chỉ tiêu và sự nhạy bén mà bộ phận quản trị tài chính có thể chỉ ra những mặt mạnh cũng như những thiếu sót của Vodaphone trong kỳ.

Ngoài ra, các nhà quản lý tài chính sẽ giúp giám đốc hoạch định chiến lược tài chính ngắn và dài hạn của doanh nghiệp dựa trên sự đánh giá tổng quát cũng như từng khía cạnh cụ thể các nhân tố tài chính có ảnh hưởng quan trọng tới sự tồn tại của doanh nghiệp, bao gồm: chiến lược tham gia vào thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường chứng khoán; xác định chiến lược tài chính cho các chương trình, các dự án của doanh nghiệp là mở rộng hay thu hẹp sản xuất... Thông qua đó, đánh giá, dự đoán có hiệu quả các dự án đầu tư, các hoạt động liên doanh liên kết, phát hiện âm mưu thôn tính doanh nghiệp của các đối tác cạnh tranh; đề xuất phương án chia tách hay sáp nhập,..

Báo cáo tài chính - yếu tố quan trọng của một nhà quản lý tài chính giỏi

Thông qua các báo cáo tài chính, những chuyên gia về quản lý tài chính sẽ phân tích các số liệu thu chi, thực trang hoạt động của doanh nghiệp lành mạnh hay không lành mạnh, từ đó để nhìn thấy tình hình thực tế ẩn ở bên trong hoặc cũng từ việc phân tích để nhìn thấy cơ hội kinh doanh mới đưa doanh nghiệp đến thành công.

Khi bạn đọc và hiểu một báo cáo tài chính, đồng nghĩa với việc bạn nắm rõ tình nội bộ của công ty. Thông qua báo cáo tài chính, các chuyên gia quản lý tài chính có thể phán đoán nền tảng của doanh nghiệp tốt hay xấu, biết được doanh nghiệp đang phát triển hay suy yếu; ngoài ra các chuyên gia quản lý tài chính còn có thể chỉ ra hệ thống quản lý tài chính của doanh nghiệp hoạt động hay không hoạt động.

Một số chuyên gia quản lý tài chính đã tổng kết và đúc rút thành kinh nghiệm đối với bản báo cáo tài chính là trước tiên, những kiến thức thông thường về tài chính sẽ cho bạn biết những cái nào là quan trọng. Đối với một báo cáo tài chính, bạn cần phải đọc kỹ từng dòng và suy nghĩ xem cái nào làm cho tốt hay còn có thể làm được gì để hoàn thiện nghiệp vụ tài chính công ty. Chẳng hạn như tỷ lệ cổ phiếu là chỉ tiêu của nhà đầu tư bên ngoài còn nhà đầu tư nội bộ cần những chỉ tiêu tài chính khác.

Một nhà quản lý tài chính cần phải hiểu báo cáo tài chính của công ty có thể ảnh hưởng thế nào đến các hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó thông qua phân tích để có thể biết được doanh nghiệp có khả năng tiến hành đầu tư dự án nào đó hay không. Các con số có thể cho nhà quản lý biết biết sau khi doanh nghiệp vay tiền đầu tư có thể phát sinh hiện tượng gì và cả những ảnh hưởng lâu dài của các khoản nợ đối với sự cân bằng thu chi.

Bản báo cáo tài chính cũng là nơi để nhà quản lý tài chính biết những đầu tư của doanh nghiệp có an toàn hay không, có phù hợp với thực trạng của doanh nghiệp hay không. Từ đó có thể nhanh chóng phán đoán được khoản đầu tư này lỗ hay lãi trong một thời gian ngắn.


Để công tác quản lý tài chính thực sự có hiệu quả

Thị trường kinh doanh ngày nay đang ngày một mở rộng hơn, một mặt mang lại những lợi ích dài hạn để doanh nghiệp lớn mạnh thông qua mở rộng thị trường và đổi mới cơ chế quản lý và kinh doanh theo yêu cầu cạnh tranh, mặt khác sẽ là thách thức không nhỏ đối với khả năng của doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp phải cơ cấu lại sản xuất kinh doanh, chuyển dịch đầu tư và điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quá trình đối phó với các thách thức cạnh tranh đặt ra cho doanh nghiệp cần thiết có sự hỗ trợ từ nhiều phía nhằm tạo điều kiện để các nguồn vốn tài chính được nhanh chóng chuyển sang sử dụng ở các lĩnh vực kinh doanh khác, hiệu quả hơn... Đặc biệt, vấn đề quản lý tài chính doanh nghiệplà một vấn đề lớn các doanh nghiệp rất cần phải quan tâm và chú trọng.

Để có thể tranh thủ được các lợi ích của việc mở rộng thị trường và giải quyết các thách thức ngắn hạn, các doanh nghiệp cần đặt ra một số nội dung trọng điểm trong công tác quản lý tài chính để đảm bảo kết quả của mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh:

Thứ nhất, chú trọng cơ chế quản lý nguồn vốn của doanh nghiệp. Cơ chế quản lý và điều hành nguồn vốn và các chi phí sản xuất kinh doanh cần được tăng cường theo hướng điều chỉnh cơ cấu thu chi phù hợp với việc cắt giảm các chi phí đầu vào. Cơ chế quản lý chi của doanh nghiệp phải đảm bảo kế hoạch chi hợp lý, hiệu quả, đảm bảo kiểm soát được bội chi, tiến tới cân bằng vốn và doanh thu. Hệ thống quản lý tài chính, chi tiêu từng bước thực hiện vi tính hoá, đẩy mạnh phân cấp quản lý tài chính trong doanh nghiệp và tăng tính tự chủ tài chính đối với các đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp. Cân đối tỷ lệ chi và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh doanh trong từng thời kỳ và đảm bảo an toàn tài chính doanh nghiệp.

Thứ hai, tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính. Các doanh nghiệp cần chủ động tiếp cận và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tài chính và phải coi chi phí đầu tư về vốn là một phần của hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh. Các chuẩn mực về quản trị doanh nghiệp cần được chú trọng.

Thứ ba, đẩy nhanh tiến trình nâng cao năng lực của bộ máy quản lý tài chính trong doanh nghiệp. Đặc biệt phải khẩn trương hình thành đội ngũ chuyên gia quản lý tài chính có năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của các hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống thông tin quản lý tài chính hiệu quả để có thể quản lý được quá trình cạnh tranh ngày một cao, thu chi cũng ngày một lớn.

Thứ tư, nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp luôn có những biến động nhất định trong từng thời kỳ. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng của quản lý tài chính là xem xét, lựa chọn cơ cấu vốn sử dụng sao cho tiết kiệm, hiệu quả nhất:

- Quản lý tài chính trong doanh nghiệp phải tiến hành phân tích và đưa ra một cơ cấu nguồn vốn huy động tối ưu cho doanh nghiệp trong từng thời kỳ.

- Quản lý tài chính phải thiết lập một chính sách phân chia lợi nhuận một cách hợp lý đối với doanh nghiệp, vừa bảo vệ được quyền lợi của chủ doanh nghiệp và các cổ đông, vừa đảm bảo được lợi ích hợp pháp, hợp lý cho người lao động; xác định phần lợi nhuận để lại từ sự phân phối này là nguồn quan trọng cho phép doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư vào những lĩnh vực kinh doanh mới, sản phẩm mới, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có mức độ tăng trưởng cao và bền vững.

- Quản lý tài chính trong doanh nghiệp còn có nhiệm vụ kiểm soát việc sử dụng cả các tài sản trong doanh nghiệp, tránh tình trạng sử dụng lãng phí, sai mục đích.

Doanh nghiệp một ngày không có nhân viên marketing không sao, một ngày không có chuyên gia nhân sự không sao nhưng nếu một ngày thiếu các chuyên gia quản lý tài chính kế toán thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn bởi các thu chi luôn phát sinh hàng ngày, thị trường vốn biến động liên tục và luôn đỏi hỏi một công tác quản lý tài chính hiệu quả nhất.

 

 
Sức khoẻ - Tài chính khác:
5 sai lầm tài chính lớn nhất (26/3/2009)
MỘT NỮ KHOA HỌC GIA ĐÃ TỰ CHỮA LÀNH BỊNH UNG THƯ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẢI THIỆN ĂN UỐNG (8/6/2009)
Mướp đắng vị thuốc chống ung thư (18/6/2009)
Các thức ăn có tác dụng giải độc (18/6/2009)
Thể Thao và Chế Độ Ăn Chay Giúp Ngăn Ngừa Bệnh Tiểu Đường (7/7/2009)
Chọn và “xử lý” rau quả mùa khô (30/11/2009)
Bán Nấm cổ Linh Chi. (5/10/2010)
Linh chi và cổ linh chi, thứ nào tốt? (8/10/2010)
Bạn đã quản lý tài chính một cách hiệu quả? (10/10/2010)
Điều kỳ diệu đằng sau những mô hình tài chính (10/10/2010)
Để thành công trong quản lý tài chính! (10/10/2010)
Phát hiện nấm cổ linh chi khổng lồ ở Việt Nam (13/10/2010)
Nấm Linh Chi Tự Nhiên (20/10/2010)
NẤM LINH CHI ĐỎ ĐỐI VỚI BỆNH U BƯỚU VÀ RỤNG TÓC (20/10/2010)
Đổ xô tìm nấm cổ linh chi (17/7/2011)
 
GIỚI THIỆU CHUNG
Nhu cầu tư vấn luật hiện nay vô cùng cần thiết cho mọi doanh nghiệp, đáp ứng ngày càng cao hiện thực Pháp Luật đi vào cuộc sống, mỗi năm Quốc Hội ban hành những văn bản quy phạm pháp luật mới, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thường xuyên theo dõi, cập nhập và ứng dụng vào thực tế của Doanh Nghiệp mình. Những văn bản đó không chỉ là Bộ Luật, Luật mà còn đi kèm các văn bản dưới luật như Nghị Định, Thông Tư, Thông Tư Liên Tịch v.v…
VIDEO CLIPS
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | TIN TỨC - SỰ KIỆN | DỊCH VỤ - TƯ VẤN | DIỄN ĐÀN LUẬT SƯ | SỨC KHOẺ - TÀI CHÍNH | VĂN HOÁ - ĐỜI SỐNG | QUẢNG CÁO | LIÊN HỆ

Văn phòng Luật sư Số 3 Nghệ An
Địa chỉ: Số 44 Mai Hắc Đế, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0974.707.418 (Trần Đình Tý)
Email: [email protected]
Website: http://tuvanluatvietnam.net

 
Thiết kế website bởi TVC Media
Chat hỗ trợ
Chat ngay

0974.707.418